Informacje o Banku

HISTORIA BANKU

Działalność Banku Spółdzielczego w Świdnicy datuje się od dnia 16 lipca 1950 roku. Podobnie jak inne spółdzielnie przechodził wiele zmian organizacyjnych związanych z przeobrażeniami politycznymi.

Na podstawie zatwierdzonego statutu 16 lipca 1950 roku na zebraniu założycielskim zostaje powołana Gminna Kasa Spółdzielcza w Świdnicy, której przedmiotem działania było:
- udzielanie pomocy w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów zgodnie z planem rozwoju gospodarczego wsi,
- ochrona przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym wsi.

Dnia 26 września 1956 roku Gminna Kasa Spółdzielcza zostaje przekształcona w Kasę Spółdzielczą o wyraźnie zaznaczonym charakterze samorządowym. Terenem działania były przyległe gromady i miasta Świdnica, Świebodzice.

Dnia 10 maja 1960 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Kasa Spółdzielcza przekształcona zostaje w Bank Spółdzielczy w Świdnicy, którego celem jest podnoszenie dobrobytu i kultury swych członków poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa bankowego wykonującego w szczególności czynności finansowe i społeczno-gospodarcze.

Podział administracyjny kraju w 1973 roku po zniesieniu powiatów oraz powołaniu dodatkowych województw, wpłynął zasadniczo na strukturę organizacyjną placówek obsługi finansowej rolnictwa. Powołany, zaś w 1975 roku Centralny Bank Gospodarki Żywnościowej oparty na systemie regionalnym ujmuje swą siecią banki gminne, w tym także Bank Spółdzielczy w Świdnicy.

Od 1990 roku Bank Spółdzielczy uzyskuje pełną osobowość prawną jako samodzielny podmiot ekonomiczny. Zniesione zostaje podporządkowanie „szczeblowe” na rzecz dobrowolności zrzeszania i współpracy - w myśl prawa bankowego. Bank Spółdzielczy w Świdnicy zrzeszył się w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu.

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dniem 01 stycznia 1999 roku Bank Spółdzielczy w Świdnicy połączył jako przyjmujący Bank Spółdzielczy w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Marcinowicach i Bank Spółdzielczy w Żarowie.

Na dzień dzisiejszy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Świdnicy ul. Długa 9 jako Centrala posiada:

Trzy Oddziały:

 • Oddział w Głuszycy,
 • Oddział w Marcinowicach,
 • Oddział w Żarowie.

Punkt Kasowy:

 • w Jaworzynie Śląskiej.

Punkty Obsługi Klienta:

 • w Świdnicy ul. Długa,
 • w Świdnicy ul. Spółdzielcza.

Bank Spółdzielczy działa na podstawie:

 • Statutu,
 • Prawa Bankowego,
 • Prawa Spółdzielczego,
 • Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Bank należy do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego, w którym znajduje się jego siedziba oraz na terenie powiatów, w których znajdują się placówki wykonujące czynności bankowe.

WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Świdnicy

 • Bekas Stanisław
 • Chęcik Kazimierz
 • Czapliński Andrzej
 • Ferenc Bolesław
 • Kwaśny Zygmunt
 • Marcinek Marian
 • Mizer Marek
 • Mucha Stanisław
 • Pater Kazimierz
 • Pudlik Tadeusz
 • Walentowski Wiesław

Zarząd Banku Spółdzielczego w Świdnicy

 • Chęciński Zbigniew - Prezes Zarządu
 • Kryjom Elżbieta  - Wiceprezes Zarządu
 • Lisowska Edyta - Wiceprezes Zarządu

PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU

Pełnomocnicy Zarządu

 • Anioł-Bodnar Małgorzata
 • Bernat Wiesława
 • Bielecka Henryka
 • Chronówka Monika
 • Dzieciątkowska Jadwiga
 • Dziedzic Beata
 • Jaroszuk Anna
 • Kryjom Anna
 • Kryjom Łukasz
 • Kowalik Ewa
 • Kuchnia Magdalena
 • Lisowska Aneta
 • Pawłowska Iwona
 • Ruszkiewicz Iwona
 • Siedlecka Ewa
 • Szydłowska Paulina
 • Wąsowicz Anita
 • Włodarczyk Małgorzata

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

STATUT

BILANS

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Dokonując transakcji za pośrednictwem Internetu należy przestrzegać poniższych zasad.

 • Korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i pewnych komputerów. W żadnym wypadku z ogólnodostępnych stanowisk internetowych (np. w kawiarenkach internetowych, bibliotekach publicznych, szkolnych laboratoriach, itd.).
 • Systematycznie używać oprogramowania antywirusowego i stale dbać o jego aktualizację.
 • Instalować nowo pojawiające się poprawki (łaty, patche) systemowe i programowe związane z bezpieczeństwem
  w sieci, pamiętając o tym żeby pobierać je z wiarygodnych źródeł (stron producentów oprogramowania).
 • Używać osobistego firewalla (Firewall - system ochrony komputera przed ingerencją wewnętrzną lub zewnętrzną przez ograniczenie dostępu do informacji o użytkowniku i zasobach jego komputera).
 • Nie zostawiać komputera podłączonego do sieci, jeśli z niego nie korzystamy.
 • Nie otwierać i nie uruchamiać plików i programów nieznanego pochodzenia.
 • HASŁO należy zapamiętać, a KODY JEDNORAZOWE przechowywać w bezpiecznym miejscu. Pod żadnym pozorem w/w informacji nie udostępniać osobom trzecim.
 • Upewnić się, że połączenie z systemem bankowości internetowej odbywa się w bezpiecznym połączeniu (protokół SSL). Adres wyświetlany przez przeglądarkę zamiast "http://" powinien rozpoczynać się na "https://".
 • Po zakończeniu czynności w systemie bankowości internetowej związanych z obsługą konta należy się wylogować.

REKLAMACJE

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

RODO