Oferta Banku

Bank Spółdzieczy w Świdnicy posiada w swojej ofercie bogatą gamę produktów bankowych:

 • rachunki bieżące dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego
  i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
 • konta osobiste dla osób fizycznych;
 • depozyty w formie wkładów oszczędnościowych terminowych
  i a'vista w złotych;
 • karty płatnicze;
 • bankowość elektroniczna;
 • kredyty na działalność bieżącą i inwestycyjną dla podmiotów gospodarczych,
  jednostek samorządowych i wspólnot mieszkaniowych;
 • kredyty na cele rolnicze;
 • kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych.

Oferta