Skip to main content

Oferta Banku

Bank Spółdzieczy w Świdnicy posiada w swojej ofercie bogatą gamę produktów bankowych:

  • rachunki bieżące dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
  • konta osobiste dla osób fizycznych;
  • depozyty w formie wkładów oszczędnościowych terminowych i a'vista w złotych;
  • karty płatnicze;
  • bankowość elektroniczna;
  • kredyty na działalność bieżącą i inwestycyjną dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i wspólnot mieszkaniowych;
  • kredyty na cele rolnicze;
  • kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych.
  • KREDYT WIOSNA 2024 - 8,25%
  • KREDYT NA WŁASNE POTRZEBY - 10,75%