Skip to main content

Informacje o Banku

 • Działalność Banku Spółdzielczego w Świdnicy datuje się od dnia 16 lipca 1950 roku. Podobnie jak inne spółdzielnie przechodził wiele zmian organizacyjnych związanych z przeobrażeniami politycznymi.

  Na podstawie zatwierdzonego statutu 16 lipca 1950 roku na zebraniu założycielskim zostaje powołana Gminna Kasa Spółdzielcza w Świdnicy, której przedmiotem działania było:
  - udzielanie pomocy w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów zgodnie z planem rozwoju gospodarczego wsi,
  - ochrona przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym wsi.

  Dnia 26 września 1956 roku Gminna Kasa Spółdzielcza zostaje przekształcona w Kasę Spółdzielczą o wyraźnie zaznaczonym charakterze samorządowym. Terenem działania były przyległe gromady i miasta Świdnica, Świebodzice.

  Dnia 10 maja 1960 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Kasa Spółdzielcza przekształcona zostaje w Bank Spółdzielczy w Świdnicy, którego celem jest podnoszenie dobrobytu i kultury swych członków poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa bankowego wykonującego w szczególności czynności finansowe i społeczno-gospodarcze.

  Podział administracyjny kraju w 1973 roku po zniesieniu powiatów oraz powołaniu dodatkowych województw, wpłynął zasadniczo na strukturę organizacyjną placówek obsługi finansowej rolnictwa. Powołany, zaś w 1975 roku Centralny Bank Gospodarki Żywnościowej oparty na systemie regionalnym ujmuje swą siecią banki gminne, w tym także Bank Spółdzielczy w Świdnicy.

  Od 1990 roku Bank Spółdzielczy uzyskuje pełną osobowość prawną jako samodzielny podmiot ekonomiczny. Zniesione zostaje podporządkowanie „szczeblowe” na rzecz dobrowolności zrzeszania i współpracy - w myśl prawa bankowego. Bank Spółdzielczy w Świdnicy zrzeszył się w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu.

  Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dniem 01 stycznia 1999 roku Bank Spółdzielczy w Świdnicy połączył jako przyjmujący Bank Spółdzielczy w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Marcinowicach i Bank Spółdzielczy w Żarowie.

  Na dzień dzisiejszy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Świdnicy ul. Długa 9 jako Centrala posiada:

  Trzy Oddziały:

  • Oddział w Głuszycy,
  • Oddział w Marcinowicach,
  • Oddział w Żarowie.

  Punkt Kasowy:

  • w Jaworzynie Śląskiej.

  Punkty Obsługi Klienta:

  • w Świdnicy ul. Długa,
  • w Świdnicy ul. Spółdzielcza.

  Bank Spółdzielczy działa na podstawie:

  • Statutu,
  • Prawa Bankowego,
  • Prawa Spółdzielczego,
  • Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

  Bank należy do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego, w którym znajduje się jego siedziba oraz na terenie powiatów, w których znajdują się placówki wykonujące czynności bankowe.

 • Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Świdnicy

  • Chęcik Kazimierz
  • Czapliński Andrzej
  • Duniak Maria
  • Ferenc Bolesław
  • Kwaśny Zygmunt
  • Marcinek Marian
  • Mizer Marek
  • Mucha Stanisław
  • Pudlik Tadeusz
  • Walentowski Wiesław

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Świdnicy

  • Chęciński Zbigniew - Prezes Zarządu
  • Kryjom Elżbieta  - Wiceprezes Zarządu
  • Lisowska Edyta - Wiceprezes Zarządu
 • Pełnomocnicy Zarządu

  • Anioł-Bodnar Małgorzata
  • Arabasz Iwona
  • Chronówka Monika
  • Dzieciątkowska Jadwiga
  • Dziedzic Beata
  • Jaroszuk Anna
  • Kowalik Ewa
  • Kryjom Anna
  • Kryjom Łukasz
  • Kuchnia Magdalena
  • Lisowska Aneta
  • Pawłowska Iwona
  • Szydłowska Paulina
  • Wąsowicz Anita
  • Włodarczyk Małgorzata
 • Inspektorem Ochony Danych w Banku Spółdzielczym w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy ul. Długa 9, 58-100 Świdnica jest Pani Jadwiga Dzieciątkowska, z którą można się skontaktować listownie na adres pocztowy: Bank Spółdzielczy w Świdnicy ul. Długa 9, 58-100 Świdnica lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 852 22 11.

 • Witamy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy. Mamy nadzieję, że Twoja wizyta to początek owocnej współpracy i więcej korzyści dla naszych Klientów.

  Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych. Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów finansowych.  Jest  to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider). Jednostki te, działając na zlecenie Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

  Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – zapraszamy do współpracy.

  1. DOKUMENTACJA INTERFEJSU SPECJALNEGO

  Zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2 przygotowaliśmy specjalny interfejs, umożliwiający dostęp do rachunków płatniczych, weryfikację dostępności środków i inicjowanie transakcji  uprawionym do tego podmiotom TPP.

  Wybrany przez nas standard interfejsu to PolishAPI wersja 2.1.1.

  1.1. Streszczenie dokumentacji technicznej interfejsu specjalnego

  Wstęp

  Prezentujemy Państwu interfejs API utworzony zgodnie z Dyrektywą usług płatniczych (PSD2), którego celem jest udostępnienie bezpiecznego i łatwego w użyciu zestawu usług finansowych udostępnianych przez Bank. Prezentowany interfejs jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.

  Interfejs API został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS. Interfejs udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania zgodami.

  Implementacja zawiera usługi z domeny:

  • AIS (Account Information Service) – zestaw usług udostępniających informacje na temat rachunków Klienta,
  • PIS (Payment Initiation Service) – usługi umożliwiające inicjowanie płatności,
  • CAF (Confirmation of the Availability of Funds) - usługi potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym Płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej.
  • Interfejs    udostępniony jest   dla   wszystkich certyfikowanych   TPP  (Third Party Provider) - podmiotów uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

  Lista usług

  AUTH

  • authorizationCode
  • authorize
  • token

  AIS

  • deleteConsent
  • getAccount
  • getAccounts
  • getHolds
  • getTransactionDetail
  • getTransactionsCancelled
  • getTransactionsDone
  • getTransactionsPending
  • getTransactionsRejected
  • getTransactionsScheduled

  CAF

  • getConfirmationOfFunds

  PIS

  • bundle
  • cancelPayments
  • cancelRecurringPayment
  • domestic
  • EEA
  • getBundle
  • getPayment
  • getRecurringPayment
  • nonEEA
  • recurring
  • tax

  1.2. Dokumentacja techniczna interfejsu specjalnego

  Jeśli potrzebują Państwo dokumentacji technicznej prosimy o kontakt – wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP bezpłatnie udostępnimy dokumentację techniczną interfejsu.

  2. Środowisko testowe Sandbox

  Dla potrzeb TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy specjalne środowisko testowe Sandbox. Odwzorowuje ono funkcjonalność bankowości elektronicznej dostępnej dla naszych Klientów. Dzięki temu już teraz mają Państwo możliwość przeprowadzenia  testów integracji interfejsu  specjalnego z własnymi systemami.

  Dostęp do środowiska testowego mogą mieć tylko uprawnione podmioty TPP. Dlatego prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zamówienia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP udostępnimy adres  Sandobox.

  3. Środowisko produkcyjne

  Od dnia 7 czerwca 2019 roku dla potrzeb TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy środowisko produkcyjne dla interfejsu specjalnego.

  Dostęp do środowiska produkcyjnego znajduje się pod adresem url https://bsswidnica-psd2.cui.pl

  4. INFORMACJE SERWISOWE

  4.1. Zgłoszenia przeszkód w dostępności interfejsu

  Zależy nam na dobrej współpracy i rozszerzeniu oferty dla naszych Klientów o innowacyjne, ułatwiające życie produkty finansowe. Dlatego też, jeśli w fazie testów integracyjnych napotkają Państwo na przeszkody – prosimy o przekazanie informacji. Dołożymy wszelkich starań, aby te problemy rozwiązać.

  Wypełniony formularz zgłoszenia problemu proszę przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiemy w najszybszym możliwym terminie, po uprzedniej weryfikacji uprawień TPP.

  4.2. Przerwy serwisowe 

  Systemy bankowości elektronicznej, środowisko testowe Sandbox, jak również docelowy interfejs produkcyjny wymagają cyklicznych prac serwisowych. Wiążą się one z krótkim brakiem dostępu do danych zarówno dla TPP jak i naszych Klientów. Informację o planowanych przerwach serwisowych będziemy publikować na tej stronie z wyprzedzeniem.

  5. RAPORTY

  Na naszej stronie internetowej będziemy publikować kwartalne raporty wydajnościowe interfejsu specjalnego dla TPP i bankowości internetowej, z której korzystają nasi Klienci.

      API PSD2      Bankowość internetowa 
  Raportowany kwartał   Dostępność % Niedostępność %      Dostępność %  Niedostępność %
  01.10.2023-31.12.2023    99,94  0,06      99,94  0,06

  6. BROSZURA INFORMACYJNA